”Dacă nu ieșim în stradă, vom rămâne doar cu  promisiuni”

Guvernul a adoptat în această lună, o ordonanță de urgență privind majorări salariale pentru personalul din sănătate, asistențăsocială și alte sectoare de activitate bugetară. Actul normativ aprobat de Executiv stabilește că, începând cu luna martie 2024, salariile de bază ale personalului care ocupă funcții din domeniul asistenței sociale, precum și ale personalului TESA din unitățile și centre de asistență socială cu sau fără personalitate juridică se majorează cu 20% față de nivelul salariului de bază aferent lunii decembrie 2023.

Iar ieri, Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale, proiect al cărui parcurs legislativ a început pe 7 septembrie 2023 când a fost prezentat în primă lectură în ședința de Guvern.  Legea întărește asistența socială la nivelul comunităților mici. Se modifică modalitatea de finanțare a serviciilor sociale pe principiul ”finanțarea urmează beneficiarul”, iar banul public este cheltuit transparent cu un traseu mai ușor de urmărit.

Se consolidează rolul inspectorului social și capacitatea funcțională a Inspecției Sociale

Majoritatea populatiei din comune orașe nu are acces la serviciul comunitar de asistență socială — principala activitate a serviciului public de asistență socială  prin care realizează evaluarea nevoilor persoanelor vulnerabile pentru stabilirea dreptului la beneficii servicii de asistență socială  elaborarea planurilor de intervenție, activități și  servicii care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, etc. Asigurarea pachetului minim de asistență socială, respectiv a serviciului de asistență socială comunitară, va conduce la respectarea dreptului tuturor cetățenilor la asistență  socială în vederea facilitării un trai decent din punct de vedere al resurselor, dar din punct
de vedere al accesului la alte servicii de interes public prin care este asigurat dreptul la educație, sănătate, ocupare, locuire.

Furnizorii de servicii sociale vor fi consiliați gratuit de către reprezentanții ANPIS,  astfel încât să cunoască toate obligațiile pe care le au potrivit legislației. Niciun serviciu social nu va mai putea funcționa, nici măcar provizoriu, fără controlul în teren al inspectorilor sociali. Va fi înființat registrul național electronic de evidență a persoanelor beneficiare de servicii sociale și revizuit registrul electronic unic al serviciilor sociale, astfel inspectorii care fac verificările din teren vor avea, în timp real, toate datele necesare. Pentru prima dată se introduc sancțiuni penale pentru furnizarea de servicii fără licență. Amenzile cresc de cinci ori, până la 100.000 de lei.

Și totuși există voci în comunitatea persoanelor cu dizabilități,  începând de la o  diferențiere între gradele de handicap (care s-a încercat prin proiectul de ordonanță)  ce  creează o dezbinare între persoanele cu dizabilități,  care deja au grade diferite. Apoi, o difențiere între asistenți personali și ceilalți angajați din familia ocupațională Asistența Socială, ce creează dezbinare. Stimulentele, acordate la nivel local și discuțiile referitoare la acestea, creează deasemenea dezbinare. Delimitarea persoanelor cu dizabilități de asistentul personal al persoanei cu handicap grav prin discuții contradictorii,  sunt tot o modalitate de a dezbina. Toate aceste aspecte au fost prezentate și la o întîlnire pe care, reprezentanții persoanelor dizabile au avut-o  la ultimele întîlniri cu reprezentanții din Senat.

”Prin aceasta metodă psihologică, autoritățile încearcă să distrugă solidaritatea din cadrul comunității noastre”

”Și eu sunt atât persoană cu dizabilitate cît și asistent personal și nu cred în promisiunile lor de a ne regla salarul. Dacă nu ieșim în stradă, vor rămâne doar cu  promisiuni. Iar dacă ei vor schimba asistentul personal cu îngrijitorul sau cine știe ce denumire, asta nu va fi din păcate, în favoarea noastră! Și cel mai trist lucru este că nu s- a facut nimic concret,  decât promisiuni, și încă o chestie dacă nu te superi, dar eu o semnalizez, pînă ce Vasilcoiu este la ministrul muncii pentru noi, adică persoane cu dizabilități și asistenți personali, nu va fi bine” a ținut să ne declare unul dintre participanții la discuții”.

Peste 100 de persoane cu dizabilități venite din toată țara au protestat marți, 26 martie, în fața Palatului Parlamentului, pentru a avea dreptul la o viață mai bună.

”Am discutat cu cei de la Comisia de Muncă din Camera Deputaților, care este for decizional în privința reintroducerii asistentului personal în grila de salarizare, deoarece li s-au tăiat gradațiile. Soția mea, care este angajată ca asistent personal, primește un salariu de numai 2.200 de lei, pentru că i s-a tăiat sporul pentru vechime în muncă. Ea ar fi trebuit să primească 2.600 de lei. Am mai cerut să fie plătiți la forma de salarizare pe care o primește toată categoria de asistență socială din România“, a sublinat Robert.

O altă solicitare a persoanelor cu handicap se referă la indemnizația care este acordată de stat

„Pentru persoanele cu dizabilități am cerut ca persoana cu dizabilități grave, gradul I, să fie trecută la salariul minim pe economie, iar cei care au gradul II de handicap să primească 80 la sută din salariul minim pe economie și gradul III să beneficieze de 50% din salariul minim. Indemnizațiile pentru  persoanele cu dizabilități. s-au majorat, din luna martie, de la 599 de lei la 662 de lei pentru gradul I (grav), de la 449 de lei la 496 de lei, pentru gradul II (accentuat) și de la 72 de lei la 80 de lei pentru cei care suferă de handicap  de gradul III. Aceste creșteri nu acoperă nici pe departe inflația. Este o jignire a Guvernului“, a mai spus Robert.

Am aflat că datorită unor cerințe de la EU întreaga asistență socială va fi restructurată/ rescrisă. Acum este momentul să fim cât mai vizibili, să ne apărăm drepturile și să cerem că acele modificări să țină cont de specificul societății românești. Altfel este posibil să rămânem fără serviciu și să trebuiască să contribuim cu o sumă pentru a fi acoperite cheltuielile cu îngrijirea persoanei cu handicap. NU ESTE TIMP PENTRU ORGOLII, INVITAȚII SPECIALE, AMBIȚII… Fiecare să-și aducă contribuția cu știința, cu prezenta la toate protestele care se organizează, dacă au cunoștințe ce ar putea să ne susțină ( indiferent de culoarea politică)”  a declarat și Cristina Grecu.

Și totuși, în data de 2 aprilie va fi miting în fața Guvernului

Aceștia au lansat și un memoriu manifest în care, sunt prezentate principalele revendicări care fac referire la  discriminarea personalului din domeniul asistenței sociale prin OUG 19/2024, a categoriilor bugetare de ingrijire la domiciliu cu precădere a functiei de asistent personal al persoanelor cu handicap grav.

                                                                                  MEMORIU MANIFEST 

”Asistenți personali Uniți suntem mai puternici! Haideți să ne ridicăm împotriva excluderii și discriminării! 

Fiecare voce contează, fiecare persoană merită respect și egalitate în fața legii. Veniți alături de noi în acest protest pașnic pentru a cere Justiție și pentru a fi incluși în grila de salarizare din OUG 19 .Acțiunea noastră poate schimba lucrurile în a fi echitabile.

Către: Guvernul României 

Având în vedere dispozițiile OUG 19/2024 și implicațiile acestora asupra personalului din domeniul asistenței sociale, în special a asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, dorim să subliniem aspectele discriminatorii și încălcările grave ale drepturilor acestui personal, precum și necesitatea urgentă de a corecta această situație.

Context și Prezentare Generală:

Personalul asistenței sociale, inclusiv asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, reprezintă o resursă esențială pentru îmbunătățirea calității vieții și a incluziunii sociale a acestor categorii vulnerabile de cetățeni. Cu toate acestea, OUG 19/2024 a introdus o serie de derogări și discriminări în ceea ce privește salarizarea și recunoașterea valorii acestui personal.

Discriminarea Salarială:

Conform prevederilor OUG 19/2024, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav au fost excluși de la orice majorare salarială, în ciuda faptului că ei prestează aceeași activitate și au aceeași vechime în muncă și funcție ca și alți angajați din sectorul bugetar. Acest lucru contravine principiului nediscriminării stabilite de Legea-cadru 153/2017 și creează o situație injustă și discriminatorie.

Neconformitatea cu Principiile Legale: 

Încălcarea principiilor fundamentale ale salarizării personalului bugetar, precum nediscriminarea și tratamentul egal, este evidentă în modul în care OUG 19/2024 exclude asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav de la beneficiile salariale acordate altor categorii similare de personal din domeniul asistenței sociale.

Nerespectarea Consultării și Observațiilor Instituțiilor Relevante:

Observațiile Consiliului Social Economic( aviz nr. 1801/7.03.2024) și ale Consiliului Legislativ au fost ignorate în adoptarea OUG 19/2024, cu recomandarea clară de a include asistenții personali în beneficiile acordate altor categorii de personal din asistența socială.

Încălcarea Drepturilor Constituționale:

Reducerea sau eliminarea gradațiilor salariale, ca expresie a vechimii în muncă, contravine explicit dreptului la muncă și la salariu garantat de Constituția României. Aceste acțiuni sunt nejustificate și neconstituționale, conform jurisprudenței Curții Constituționale.

Solicitarea de Corectare a Situației: 

Cerem introducerea funcției de Asistent Personal în noua grilă de salarizare din OUG 19/2024 pentru a asigura acordarea drepturilor și salariilor corecte, în conformitate cu principiile nediscriminării și ale drepturilor fundamentale.

Din motivele arătate mai sus, asistenții personali vor ieși în stradă alături de persoane cu dizabiltate,,pentru a protesta în fata Guvernului României, pe 2 aprilie 2024, începând cu orele 11,30!! Încheiem acest Memoriu cu speranța că,  Guvernul României va acționa prompt și eficient pentru a corecta aceste abuzuri și pentru a asigura respectarea drepturilor fundamentale ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în România”.

Concluzia finală vine tot din partea unei persoane cu dizabilități, care cere să fie lăsate deoparte orgoliile, pentru că, și dizabilii pot fi manipulați și o masă de manevră, pentru cine trebuie și chiar subliniază faptul că, se poate ajunge până la ultima formă de protest. 

”Din pacăte sunt un cumul de factori, care fac imposibil de atins NORMALITATEA. Reaua voință, interesele obscure ale unor onguri subvenționate,  care-și dau mâna cu anumite personaje interesate din statul român și nu în ultimul rind, delasarea și nepăsarea marii majorități a persoanelor cu dizabilități.  Trebuie înțeles că trebuie luptat și obținute drepturile noastre, care sunt aceleași pentru toți dizabilii în funcție de grad dar, numai toți ca unul, fără excepție să acționăm lăsând disensiunile și rivalitățile deoparte, măcar pentru o perioadă. Dacă în luna mai s-ar organiza un miting organizat cu reprezentanți ai tuturor categoriilor de dizabili membri și nu la negocieri, nelăsand loc de trădare,  vom reuși. Nu vă mai lăsați manipulați și nu mai fiți atât de creduli. A fi bun și întelegator este echivalent cu a fi prost. Nu mai fiți o masă de manevră și dezinteresată.

Lăsați orgolile dăunatoare și prostești. Acum este momentul ca ong- urile subvenționate să demonstreze că sunt aproape și empatici față de colegii lor de suferință și înțeleg perioada dificilă în care ne aflăm cu toții  Sunt convins că numai prin unitate și înțelegere vom reuși. În cel mai rău caz, se poate trece și la alte forme de protest, chiar la ultima formă de protest adică, GREVA FOAMEI pe termen nelimitat și făcând un lobby în toată presa scrisă și audio vizuală din timp. Măcar vremurile grele să ne unească” a concluzionat acesta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *