Comisia Europeană monitorizează punctele forte și provocările competitivității UE

Raportul detaliază punctele forte și provocările concurențiale ale pieței unice europene, urmărind evoluțiile anuale în conformitate cu cei nouă factori determinanți ai competitivității identificați în Comunicarea UE din 2023 privind competitivitatea pe termen lung. Aceștia sunt: funcționarea pieței unice, accesul la capitalul privat, investițiile publice și infrastructura, cercetarea și inovarea, energia, circularitatea, digitalizarea, educația și competențele, comerțul și autonomia strategică deschisă. Comunicarea din 2023 a stabilit un set de indicatori-cheie de performanță care să servească drept tablou de bord al progreselor înregistrate în ceea ce privește acești factori determinanți. Deși este prea devreme pentru a stabili tendințe stabile, raportul constată că 9 indicatori-cheie de performanță s-au îmbunătățit, față de cinci care s-au disipat; trei sunt stabili, iar doi nu dispun încă de date noi.

Raportul reamintește că piața unică este unul dintre cele mai mari domenii de piață integrate din lume și că stimulează economia UE cu o rezervă mare de cerere, surse de aprovizionare diversificate, oportunități de inovare și extindere a producției, drepturi sociale solide și condiții de muncă echitabile, servind în același timp drept pârghie geopolitică. Acesta subliniază necesitatea de a intensifica punerea în aplicare a normelor convenite și de a simplifica punerea lor în aplicare.

În ceea ce privește investițiile, raportul concluzionează că investițiile publice s-au redresat după nivelurile scăzute după criza financiară, parțial datorită Mecanismului de redresare și reziliență, în timp ce investițiile private rămân ridicate. Pentru a spori disponibilitatea finanțării cu capital de risc și de risc și pentru a extinde întreprinderile inovatoare, raportul recomandă consolidarea în continuare a uniunii piețelor de capital, pe baza inițiativelor deja aprobate începând din 2020. De asemenea, subliniază achizițiile publice ca instrument de sprijinire a tranziției noastre verzi și a celei digitale într-un mod strategic.

Deși prețurile ridicate la energie rămân o provocare, raportul indică măsuri importante luate în ultimii ani, pentru a actualiza setul de instrumente pentru politica energetică a UE și pentru a sprijini producția de tehnologii curate din UE.

Raportul constată, de asemenea, că UE este o putere comercială majoră, reprezentând 16 % din exporturile mondiale și că comerțul continuă să fie o sursă de competitivitate. Acesta subliniază, de asemenea, necesitatea de a apăra condițiile de concurență echitabile și de a ne proteja securitatea economică.

Raportul anual privind piața unică și competitivitatea – pe baza raportării anuale introduse de Comisie în 2020 și în formatul său din 2024 ca răspuns la o solicitare din partea Consiliului European – oferă o bază pentru discuțiile din cadrul Parlamentului European, al Consiliului European și al Consiliului cu privire la modalitățile de promovare a agendei noastre privind piața unică și competitivitatea în această primăvară.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *