Peisajul criminal devine din ce în ce mai sofisticat, mai transnațional și mai complex pentru anchetatori

Ofițeri din Europa și din țările partenere cheie s-au reunit la sediul Europol pentru a discuta noile realități ale peisajului polițienesc la Convenția anuală a șefilor de poliție europeni (EPCC) a Europol.

Cogăzduită de Europol și de Președinția spaniolă a Consiliului UE, conferința de două zile  a reunit 385 de reprezentanți la nivel înalt din 44 de țări , pentru a discuta despre modul în care lumea noastră, care evoluează rapid, creează noi amenințări, oportunități și provocări pentru aplicarea legii.

Convenția europeană a șefilor de poliție, ajunsă la cea de-a 13-a ediție, este platforma principală pentru cooperarea polițienească internațională, permițând înalților oficiali de poliție din întreaga lume să se întâlnească și să discute chestiuni cheie de relevanță operațională în cadrul reuniunilor bilaterale și sesiunilor plenare.

”Ca și în anii precedenți, în cadrul EPCC a avut loc o reuniune a directorilor generali ai autorităților vamale pentru a consolida cooperarea dintre autoritățile de aplicare a legii și autoritățile vamale. Există provocări mari pentru aplicarea legii în viitor. Ne confruntăm astăzi cu o lume cu crize multiple,  în mijlocul cărora crima organizată se reinventează sistemic. Peisajul criminal devine din ce în ce mai sofisticat, mai transnațional și mai complex pentru anchetatori. Suntem în pragul a ceea ce am putea numi o încălzire globală a criminalității”  a transmis Europol’s Executive Director Catherine De Boll. 

Discuțiile s-au concentrat pe următoarele probleme stringente:

Crima în era digitală: evoluția piețelor ilegale pe dark web și capacitatea forțelor de ordine de a face față comerțului criminal online;

Parteneriat: Legea privind serviciile digitale, păstrarea datelor și accesul la date și parteneriate public-privat în prevenirea, investigarea și eliminarea;

Provocări legate de migrația ilegală pentru spațiul Schengen: instrumente și lacune existente în diferitele etape pentru prevenirea și investigarea facilitării criminalității, conexiunea criminală cu mișcările secundare în UE și cadrul politic al UE pentru securitate și migrație;

Destabilizarea societății noastre – factorul criminalității organizate: elemente cheie pentru a perturba rețelele criminale cu risc ridicat, instrumente naționale de detectare și țintire a grupurilor și rețelelor și căi pentru un răspuns coordonat.

Rezultatele acestor patru ateliere de lucru au fost prezentate în cadrul EPCC, Europol și Președinția spaniolă a Consiliului UE au concluzionat că:  șefii poliției și-au exprimat profundă îngrijorare cu privire la amenințările reprezentate de crima organizată. Cetăţenii şi victimele metodelor din ce în ce mai violente pe care le aplică criminalii, trebuie protejaţi. Natura internațională a crimei organizate necesită o cooperare europeană și globală și mai puternică,  pentru a crește eficacitatea răspunsurilor forțelor de ordine.

Este imperativ să se urmărească parteneriate cu țări și regiuni care au o legătură cu criminalitatea care are un impact asupra UE pentru a spori eficacitatea prevenirii, investigațiilor și perturbării infracțiunilor. Abordările tradiționale de aplicare a legii trebuie combinate, în parteneriat cu parteneri, care nu fac obiectul aplicării legii.

Aplicarea legii trebuie să îmbrățișeze inovația și învățarea continuă, să se conecteze cu părțile interesate relevante și să promoveze o mentalitate orientată spre viitor.  Trebuie găsi tesoluții tangibile, realiste și aplicabile, care să permită cetățenilor să se bucure de inovația tehnologică, fără teama pentru libertățile lor civile, dând în același timp puterea organismelor  de aplicare a legii să își îndeplinească funcția în societate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *