Mass-media trebuie să rămână un stâlp al democrației, care ajută la cunoașterea realității și pune presiune pe autoritățile naționale și europene să respecte drepturile cetățenilor

Eurodeputatul PUSL, Maria Grapini, membru în grupul S&D, a votat, în plenul PE de la Strasbourg, legea europeană privind libertatea mass-mediei

”Această lege este o necesitate, și nu un moft politic”, a precizat eurodeputatul Grapini, în punctul său de vedere transmis Comisiei Europene.

 Maria Grapini consideră că această lege răspunde la problemele reale din UE, privind informațiile false, obstrucționarea unor jurnaliști în a spune adevărul și la manipularea dirijată de grupuri politice.

Ce cred eu este că noi, cei care reglementăm, trebuie să fim atenți la termenii pe care îi folosim. Corect este să spunem că protejăm democrația, nu că protejăm jurnaliștii! Nu obstrucționăm, în niciun caz, informațiile din mass-media, ci dorim să eliminăm știrile false. Personal, susțin legea europeană privind libertatea mass-mediei și doresc să mulțumesc asociațiilor mass-media din țara mea care m-au ținut la curent cu problemele reale din domeniu. Fără informații complete și corecte, nu putem lua decizii corecte în politici publice”, se mai arată în punctul de vedere transmis de eurodeputatul Grapini Comisiei Europene.

Nu în ultimul rând, Maria Grapini a punctat faptul că mass-media trebuie să rămână un stâlp al democrației, care ajută la cunoașterea realității și pune presiune pe autoritățile naționale și europene să respecte drepturile cetățenilor.

Legea europeană privind libertatea mass-mediei va facilita funcționarea mass-mediei – publice și private – la nivel transfrontalier pe piața internă a UE, fără presiuni nejustificate și ținând seama de transformarea digitală a spațiului mass-media. 

În poziția sa referitoare la Legea europeană privind libertatea mass-mediei, adoptată cu 448 voturi pentru, 102 împotrivă și 75 abțineri, Parlamentul European dorește să oblige statele membre să asigure pluralismul mass-mediei și să protejeze independența mass-mediei de interferențele guvernamentale, politice, economice sau private.

Eurodeputații cer interzicerea tuturor formelor de interferență în deciziile editoriale ale furnizorilor de servicii mass-media și doresc să împiedice exercitarea de presiuni externe asupra jurnaliștilor, cum ar fi forțarea acestora să-și dezvăluie sursele, accesarea de conținut criptat de pe dispozitivele acestora sau utilizarea de spyware.

Utilizarea programelor-spion poate fi justificată numai ca măsură „de ultimă instanță”, de la caz la caz, doar dacă o autoritate judiciară independentă dispune anchetarea unei infracțiuni grave, cum ar fi terorismul sau traficul de persoane.

Transparența proprietății

Pentru a evalua independența mass-mediei, Parlamentul dorește să oblige toate entitățile mass-media, inclusiv microîntreprinderile, să publice informații despre proprietarii lor.

De asemenea, deputații doresc ca mass-media, inclusiv platformele online și motoarele de căutare, să raporteze informații despre fondurile pe care le primesc din publicitatea de stat și sprijinul financiar de stat. Aici sunt incluse și fondurile primite din țări din afara Uniunii Europene.

Dispoziții împotriva deciziilor arbitrare ale marilor platforme

Pentru a se asigura că deciziile de moderare a conținutului luate de platformele online foarte mari nu afectează negativ libertatea mass-mediei, eurodeputații solicită să se creeze un mecanism de gestionare a deciziilor de eliminare a conținuturilor. Potrivit eurodeputaților, platformele ar trebui să proceseze mai întâi declarațiile pentru a face o distincție între mass-media independentă și sursele neindependente. Apoi entitățile mass-media ar trebui informate despre intenția platformei de a le șterge conținutul sau de a-l restricționa. Ele ar trebui să beneficieze de o perioadă de grație de 24 de ore pentru a reacționa. Dacă, după această perioadă, platforma consideră în continuare că respectivul conținut media nu respectă termenii și condițiile sale, acestea pot șterge, restricționa sau trimite cazului către autoritățile naționale de reglementare pentru a lua decizia finală fără întârziere. În cazul în care furnizorul de servicii mass-media consideră că decizia platformei nu are motive suficiente și subminează libertatea presei, acesta are dreptul de a sesiza un organism extrajudiciar de soluționare a litigiilor.

Viabilitatea economică

Țările Uniunii trebuie să se asigure că mass-media publice dispun de o finanțare adecvată, sustenabilă și previzibilă, alocată prin bugetele multianuale, spun deputații.

Pentru a garanta că mass-media nu devin dependente de publicitatea de stat, deputații propun introducerea unui plafon pentru publicitatea publică atribuită unui singur furnizor de mass-media, unei platforme online sau unui motor de căutare, și anume 15% din bugetul total alocat de autoritatea respectivă pentru publicitate într-o anumită țară a Uniunii. Eurodeputații doresc ca criteriile de alocare a fondurilor publice pentru mass-media să fie făcute publice.

Un organism mass-media independent al UE

Parlamentul dorește ca un nou organism al Uniunii ce urmează să fie creat prin Legea privind libertatea mass-mediei (Comitetul european pentru servicii mass-media), să fie independent din punct de vedere funcțional și juridic de Comisia Europeană și să poată acționa independent de ea. Deputații pledează și pentru înființarea unui „grup de experți” independent, care să reprezinte sectorul mass-mediei și societatea civilă, care să consilieze acest nou comitet.

Legea este însoțită de o recomandare care stabilește o serie de bune practici voluntare colectate din sector și care vizează promovarea independenței editoriale și asigurarea unei mai mare transparențe în ceea ce privește proprietatea. Recomandarea conține un set de măsuri voluntare pe care întreprinderile din domeniul mass-mediei sunt invitate să le ia în considerare. De exemplu, sunt încurajate să asigure condițiile necesare pentru crearea independentă de conținut editorial, să le ofere jurnaliștilor posibilitatea de a participa la deciziile importante pentru funcționarea organelor de presă și să elaboreze strategii pentru asigurarea stabilității pe termen lung a producției de conținut de știri.

Un organism european de supraveghere a libertății mass-mediei 

Vom avea și un Comitet european independent pentru serviciile mass-media, alcătuit din autorități naționale din domeniu. Comitetul va promova aplicarea eficace și consecventă a cadrului legislativ al UE privind mass-media, în special prin asistarea Comisiei în elaborarea orientărilor privind aspectele de reglementare a mass-mediei. El va fi în măsură să emită opinii cu privire la măsurile și deciziile naționale care afectează piețele mass-mediei și la concentrările de pe piețele mass-mediei.

Comitetul va coordona măsurile naționale de reglementare privind mass-media din afara UE care prezintă un risc pentru securitatea publică, cu scopul de a se asigura că mass-media respectivă nu eludează normele aplicabile în UE. În plus, va organiza un dialog structurat între platformele online foarte mari și sectorul mass-mediei, pentru a promova accesul la diverse oferte mass-media și pentru a monitoriza respectarea de către platforme a inițiativelor de autoreglementare, cum ar fi Codul de bune practici al UE privind dezinformarea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *