Peste 17.500 de fermieri hunedoreni așteptați să depună cererile

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a început campania de primire a cererilor de plată pentru intervenţiile aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic în anul 2024. În această dimineață, prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian, a participat, la Centrul Județean Hunedoara al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, la debutul campaniei pentru depunerea Cererii de Plată.

”Fermierii vor putea depune Cererea de Plată prin accesarea aplicației IPA-Online din versiunea internet, conform Instrucţiunilor de utilizare IPA-Online (accesibile în aplicaţie). Dacă cererea de plată cuprinde şi intervenții din sectorul zootehnic, solicitantul se va adresa întâi responsabilului APIA în vederea completării declaraţiei privind sectorul zootehnic și ulterior va completa cererea pentru suprafaţă prin intermediul aplicației IPA- Online. Se va completa o singură Cerere de Plată, chiar dacă se utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe. Persoana fizică, pe de-o parte, şi persoana fizică autorizată/întreprinderea familială/întreprinderea individuală, pe de altă parte, având acelaşi titular, depun o singură cerere de plată. După data limită de depunere a cererii de plată, fermierii trebuie să notifice în scris APIA cu privire la orice modificare a datelor declarate în cererea de plată şi în documentele doveditoare, în termen de 15 zile de la data modificării. În județul Hunedoara vor beneficia de acest tip de sprijin financiar peste 17.500 de fermieri, care își desfășoară activitatea în zootehnie, legumicultură, pomicultură sau în alte ramuri ale agriculturii  hunedorene, inclusiv agricultura ecologică. Fermierii pot face diferite achiziții, să-și  întrețină culturile, etc. Vreau să le mulțumesc colegilor, pentru tot efortul depus,  și trebuie subliniat faptul că, în conformitate cu reglementările europene, nivelul avansurilor este de până la 70% în cadrul schemelor de plăți directe și de până la 85% pentru măsurile de dezvoltare rurală”, a ținut să spună directorul executiv al APIA HUNEDOARA, Veronica Topor.

Fermierii care nu desfăşoară activitate agricolă nu sunt eligibili la plată pentru suprafeţele/ animalele neconforme. Fermierii și alți beneficiari care primesc plăți directe sau plăți anuale prin intervenții sub formă de plăți directe și intervenții pentru dezvoltare rurală, finanțate din fonduri europene trebuie să respecte normele privind condiționalitatea pe întreaga exploatație agricolă (inclusiv pe cele neeligibile şi pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producţiei) și pe tot parcursul anului de cerere.

Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie valabile la data depunerii cererii. Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz.

ATENŢIE! Fermierii pot semna cererile folosind și semnătura electronică. În această situație este necesar să se anunțe (prin mesaj telefonic sau prin e-mail) funcționarul desemnat să gestioneze cererea despre faptul că se dorește să se semneze electronic. Semnătura electronică aplicată pe cererea de plată trebuie descărcată din aplicația IPA-Online la data depunerii. Angajamentele și declarațiile, parte a cererii de plată, se vor semna, de asemenea, electronic la aceeași dată. Foarte important este ca, înainte de semnarea Cererii de plată 2024, solicitanții să verifice încă o dată infomațiile înscrise și documentația depusă!

„Este un sprijin important pentru fermierii din județul nostru, care vor putea astfel achiziționa utilajele sau produsele de care au nevoie pentru întreținerea sau extinderea culturilor, dar și pentru acoperirea cheltuielilor, iar acest fapt aduce plusvaloare agriculturii hunedorene. În calitate de prefect, dar și de inginer agronom, voi fi întotdeauna alături de fermieri și mă bucur că în județul Hunedoara agricultura constituie o componentă importantă a economiei” a declarat și prefectul hunedorean.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *