S-a constituit Comisia județeană privind managementul cazurilor de violență din școli

Actele de violență în școli sunt în continuă creștere. Aproape 10.000 de atacuri la persoană au loc într-un singur an școlar, după cum arăta o statistică a Centrului de Resurse Juridice (CRJ).

Prin intermediul unui raport privind anul școlar 2021-2022, Ministerul Educației atrăgea atenția asupra creșterii actelor de violență în școli. Potrivit raportului, 69% (6.744 de cazuri)  din numărul total de 9741 de acte de violență raportate pentru anul 2021-2022, au fost încadrate în categoria atac la persoană, restul fiind catalogate ca atentat la bunuri (14%), alte fapte de violență (13%) sau atentat la securitatea unității școlare (4%).

Printr-o adresă, Ministerul Educației a transmis mai multe termene limită până la care , profesorii și directorii vor raporta faptul că au afișat la avizier materialele informative și le-au prezentat la clasă, iar inspectorii școlari vor verifica în minim 15 unităţi de învățământ preuniversitar alese aleatoriu la nivelul județului/Municipiului București cum este aplicată procedura privind violența școlară. Tot până pe 31 martie,  a.c.  școlile cu un număr ridicat de cazuri de violenţă înregistrate vor fi sprijinite de urgenţă pentru planificarea și desfăşurarea unor măsuri de prevenire şi combatere a violenței şi vor fi organizate întâlniri între reprezentanţii Inspectoratelor Şcolare Judeţene, ai Centrelor Judeţene de Resurse şi Asistență Educaţională cu reprezentanţii Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului și ai Birourilor de Siguranță Școlară, în vederea identificării şi implementării unor măsuri de îmbunătăţire a colaborării acestor structuri în gestionarea cazurilor de violență din mediul școlar.

Printr-o  decizie a inspectorului școlar general, Maria Ștefănie, la nivelul  județului Hunedoarea  s-a constituit Comisia județeană privind managementul cazurilor de violenţă asupra antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor şi personalului unităţii de învăţământ, în următoarea componență:
Președinte: prof. ALMĂȘAN ADRIANA – inspector școlar general adjunct
Membri:
1. prof. ILIEȘ GABRIEL-director CJRAE Hunedoara
2. prof. BEȘLEAGĂ CAMELIA LARISA – inspector școlar
3. prof. BĂLICI CLAUDIA – inspector școlar
4. prof. COBORI SORINA – inspector școlar
5. prof. BUZATU CARMEN – inspector școlar
6. NEGRUȚIU CĂTĂLIN- consilier informatizare.


Comisia județeană privind managementul cazurilor de violenţă  din unitățile de învățămân are rolul de a implementa Planul naţional de combatere a violenţei şcolare (PNCVS) precum și gestionarea corectă a Procedurii privind managementul cazurilor de violență .

Dincolo de statistici și obiective formale, realitatea cotidiană ilustrează și mai clar nevoia acută de măsuri concrete pentru combaterea violenței în școli: aproape zilnic, în presa locală și națională sunt publicate cazuri de violență, atât între elevi, cât și în raportul dintre elevi și profesori.

În mod evident, contextul descris contravine scopului firesc al unităților de învățământ, respectiv acela de a asigura un spațiu sigur în care toți elevii se pot dezvolta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *