Ministerul Educației schimba din nou normele metodologice privind transportul rutier pentru elevi

 Potrivit noilor reglementari, elevii pot beneficia de gratuitate la transportul public rutier judetean și interjudețean doar dacă nu există asigurat transport public local, inclusiv metropolitan între localitatea de domiciliu și localitatea în care se află unitatea de învățământ.

Pentru acest lucru, părinții elevilo și /elevii majori sunt obligatți să comunice unității de învățământ, în scris, în primele  cinci zile lucrătoare de la începutul anului școlar, traseul și operatorul de transport folosit.
Operatorii de transport vor elibera lunar elevilor documente de transport individuale, care vor avea înscrise distanța pentru care sunt valabile și valoarea acestora, fără a solicita contravaloarea acestora. 

în cazul în care,  elevii NU pot fi școlarizați în satul, comuna, orasul sau municipiul de domiciliu și NU beneficiază de existența serviciilor de transport public, serviciu de transport comercial de transport de tip curse școlare și nici de transport cu mijloacele de transport aparțiâand unităților de învățământ sau consiliilor locale, aceștia beneficiază, pe durata cursurilor școlare, de o sumă forfetară lunară.

Suma forfetară este unică la nivelul județului și stabilește tariful mediu lei/kilometru de care beneficiază elevii din unitățile de învățământ preuniversitar din judetul respectiv.

 Asigurarea sumelor forfetare se face pe baza tarifelor aprobate de consiliile județene, cu avizul conform al ANRSC.. Toate aceste reglementări apar într-un Proiect de Hotărâre de Guvern pus în consultare publică de Ministerul Educației( vezi pdf-ul alăturat).

Operatorii de transport feroviar de călători vor emite elevilor legitimaţii de călătorie gratuite pentru toate categoriile de tren, clasa a II-a, pe orice relație de călătorie, pe perioada anului școlar cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, astfel:

bilete de călătorie cu reducere 100% din tariful de transport la toate categoriile de trenuri clasa a II-a și 100% din tariful de rezervare pentru trenurile cu regim de rezervare, inclusiv abonamente cu reducere 100% din tariful de transport, conform reglementărilor proprii operatorului de transport, pentru elevi”, prevede proiectul de HG.

„Pentru călătoria la vagon de dormit, vagon cuşetă sau la clasa I, elevii vor plăti integral următoarele diferenţe tarifare: diferenţă de clasă, tarif de rezervare clasa I, supliment de pat/cuşetă, după caz”, mai scrie în proiectul de act normativ.

Și CFR Călători a anunțat recent într-un comunicat de presă că „începând cu data de 3 septembrie 2023, vor intra în vigoare noi facilități la transportul pe calea ferată de care vor beneficia elevii și studenții, conform Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și Legii învățământului superior nr. 199/2023. De asemenea, odată cu intrarea în vigoare a acestor acte normative, vor fi abrogate, parțial, prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, respectiv cele referitoare la facilitățile acordate elevilor și studenților la transportul pe calea ferată. Noile prevederi legislative vor fi aplicate după adoptarea Hotărârii de Guvern, inițiate de Ministerul Educației și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și care vor conține metodologia de aplicare”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *