Caravana Culturii ”RUSIDAVA”, ediția a-Vll-a, se va desfășura în perioada 13-21 august 2023

Pe lângă autorități, societatea civilă și Biserica deține un rol major în dezvoltarea activităților culturale din comunități.

Atâta vreme cât Europa și o întreagă lume ne admiră și ne respectă identitatea culturală, personalitățile și operele de artă, socotindu-le repere universale, suntem datori să ne promovăm din interior și cu reală vocație valorile culturale ca brand de țară.

Ca mesageri ai culturii, ca exponenți de vârf, trebuie să găsim întotdeauna repere, să ne raportăm la un sistem de valori.

Căci cultura va fi, întotdeauna, nucleul identitar al oricărui popor.

Cultura română are această demnitate fundamentală, construită peste generații și neștirbită în nicio epocă istorică, oricât de vitregă ar fi fost aceasta. Românii cred în cultura lor și își respectă spiritualitatea, istoria, limba națională, tradițiile autohtone, tipul de mentalitate, diversitatea etnică, valorile etice și estetice.

Românii știu că propria lor cultură este cartea lor de vizită valabilă în orice timp și spațiu și că se cuvine să fim noi înșine ambasadorii ei, pretutindeni în lume.

În limbajul sociologic „a avea o cultură” înseamnă pur și simplu „a fi om”, pentru că în înțelesul sociologilor, cultura reprezintă „experiența comună pe care orice om o împărtășește cu ceilalți membri ai grupului din care face parte” .

Cu alte cuvinte, cultura reprezintă veriga de legătură între oameni din același grup social sau identitatea lor culturală, iar cultura națională trebuie să fie originală, expresia îndelung elaborate a vieții sprituale a unui popor, care a trecut prin filtrul istoriei și purtându- I specificul.

Cultura este purtătoarea de cuvânt a civilizaţiei, este puterea cea mai tare de pe pământ şi o cetate nouă a unităţii naţionale. Caravana este formată dintr-un grup de scriitori, critici literari, poeți, jurnaliști, sociologi, interpreți muzică populară, ușoară, folk, romanță, instrumentiști caval, fluier, cimpoi, chitară, artiști populari, etc.

Se merge în fiecare an, într-un turneu prin țară, pentru înfrățirea și colaborarea pe zonă culturală: lansări de carte, serate literare, întâlniri cu presa locală, întâlniri cu cenaclurile literare din țară și din diaspora, interviuri și emisiuni radio-tv, spectacole de muzică și poezie.

Grupul CARAVANA CULTURII RUSIDAVA extins la nivel național, are menirea de a promova cultura pe toate palierele posibile, de a găsi noi parteneri de schimburi culturale și nu în ultimul rând, de a descoperi și promova tinerii la început de drum, spre afirmare, să simplifice legătura, colaborarea și exprimarea liberă a talentului, creației artistice într-un cadru organizat, de bun augur și de promovare pe criterii meritorii. timp de o săptămână membrii Caravanei culturii se vor afla, în turneu prin țară în mai multe localități, totul culminând cu evenimentul cultural- artistic din municipiul Lupeni, în Valea Jiului, Hunedoara.

Cultura înseamnă să ştii ce s-a spus şi ce s-a gândit mai bun şi valoros în lume.

Cultura îl înnobilează pe om, iar sub influenţa culturii , omul devine mai bun şi mai nobil, în toate privinţele.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *