Va fi Europa, primul continent din lume, care va eradica violența împotriva femeilor????  

„În toate acțiunile sale, Uniunea Europeană  urmărește să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei.”

Președinția belgiană și Parlamentul European au convenit asupra unei prime legi a UE privind violența împotriva femeilor și violența domestică. Violența împotriva femeilor și violența domestică sunt răspândite în întreaga UE și se estimează că afectează 1 din 3 femei din UE.

 Din analiza tipurilor specifice de violență, rezultă că, în 2014, 1 din 10 femei a raportat că a fost victima violenței sexuale, iar 1 din 20 a fost victimă a violului.

La conferința de presă au participat raportorii Frances Fitzgerald (PPE, Irlanda) și Evin Incir (S&D, Suedia) și președinții comisiilor competente Robert Biedroń (S&D, Polonia – Drepturile femeilor și egalitatea de gen) și Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spania) – Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne).

Press conference Chair on Violence against women

Frances Fitzgerald a declarat: „Pentru prima dată, Uniunea Europeană trimite un mesaj clar că luăm în serios violența împotriva femeilor ca pe o amenințare existențială la adresa securității noastre. Împreună, aproape 450 de milioane de oameni și trei instituții spun că nu vom suporta asta. Deși această directivă nu abordează tot ceea ce și-ar dori Parlamentul, inclusiv o infracțiune de viol bazată pe lipsa consimțământului, ea face progrese importante în materie de prevenire, protecție și urmărire penală. Astăzi, facem primul pas spre a face din Europa primul continent din lume care eradica violența împotriva femeilor.”

Noua lege stabilește reguli minime privind definirea infracțiunilor și a pedepselor penale specifice pentru abordarea acestei forme de violență

De asemenea, stabilește drepturile victimelor tuturor formelor de violență împotriva femeilor sau violenței domestice și asigură protecția acestora.

Evin Incir a spus: „Acest acord este un catalizator pentru o schimbare pozitivă, un angajament de a îmbunătăți continuu și arată responsabilitatea noastră colectivă de a combate violența împotriva femeilor. Dar lupta noastră este departe de a se termina. Sunt foarte dezamăgit de faptul că unele state membre au ales să stea de partea greșită a istoriei și să blocheze includerea unei legislații privind violul bazate pe consimțământ. Cu toate acestea, îmi mențin speranța că, prin promovarea unei schimbări culturale în jurul consimțământului în Europa, putem deschide calea pentru ca legislația să fie adoptată în viitor. Vom continua să luptăm pentru drepturile femeilor până când schimbările societale vor fi inconfundabile.”

Noua lege ar incrimina următoarele infracțiuni în UE: mutilarea genitală a femeilor; căsătoria forțată; partajarea neconsensuală a imaginilor intime; urmărirea cibernetică; hărțuirea cibernetică; incitare cibernetică la ură sau violență. Odată adoptată, noua lege va stabili reguli comune privind definirea acelor infracțiuni și a pedepselor aferente. Directiva va introduce, de asemenea, circumstanțe agravante, cum ar fi exercitarea repetată a violenței împotriva femeilor, comiterea unui act de violență împotriva unei persoane vulnerabile sau a unui copil și utilizarea unor niveluri extreme de violență.

Press conference Chair on Violence against women

Pentru multe femei din Europa, violența sexuală, violența domestică, hărțuirea stradală sau abuzul online sunt amenințări zilnice. Mai mult decât atât, prea des femeile plătesc cu viața lor pentru rupturi de relație. Nici măcar căsătoriile forțate și mutilările genitale nu au fost complet eradicate din societatea noastră. Trebuie să punem capăt acestui lucru. Odată cu noua directivă, statele membre fac pași importanți pentru a se ridica în mod colectiv împotriva acestor infracțiuni grave, atât prin accent pe prevenire, cât și pe pedepse consecvente” a transmis și Paul Van Tigchelt, viceprim-ministru belgian și ministru al justiției și al Mării Nordului.

Protecția victimelor și proceduri de raportare sigure

Noua lege va facilita accesul victimelor acestor infracțiuni la justiție și va obliga statele membre să ofere un nivel adecvat de protecție și sprijin specializat.

Statele membre trebuie, de exemplu, să se asigure că victimele pot raporta acte de violență împotriva femeilor sau violență domestică prin canale accesibile și ușor de utilizat, inclusiv posibilitatea de raportare online, și să prezinte dovezi online, cel puțin pentru infracțiunile cibernetice.

Atunci când copiii sunt victimele unor astfel de infracțiuni, țările UE vor trebui să se asigure că sunt asistați de profesioniști pregătiți să lucreze cu copiii. Și dacă actul de violență îl implică pe titularul răspunderii părintești, raportarea nu trebuie să fie condiționată de consimțământul acestei persoane. De fapt, autoritățile vor trebui mai întâi să ia măsuri pentru a proteja siguranța copilului,  înainte ca persoana respectivă să fie informată despre raportare.

De asemenea, atunci când o victimă a violenței sexuale sau a violenței domestice intră în contact pentru prima dată cu o autoritate, trebuie evaluat riscul pe care îl prezintă infractorul sau suspectul. Pe această bază, autoritățile vor trebui să ofere măsuri de protecție adecvate. Acestea ar putea include interdicția de urgență și ordinele de restricționare sau de protecție.

Intimitatea victimelor și dreptul la despăgubiri

Pentru a proteja confidențialitatea unei victime și pentru a preveni victimizarea repetă, statele membre trebuie, de asemenea, să se asigure că probele referitoare la comportamentul sexual trecut al victimei ar trebui permise numai în cadrul procedurilor penale atunci când sunt relevante și necesare.

Directiva prevede, de asemenea, că victimele vor avea dreptul de a cere despăgubiri integrale de la infractori pentru daunele rezultate din infracțiunea de violență împotriva femeilor sau violență domestică. Victimele ar trebui, de asemenea, să poată obține despăgubiri în contextul procedurilor penale, dacă este cazul.

Linii de asistență și centre de criză pentru viol

Potrivit acordului de astăzi, serviciile de asistență specializate, cum ar fi centrele de criză pentru viol, trebuie să fie disponibile victimelor pentru a oferi sfaturi și sprijin, pentru a oferi informații despre accesul la consiliere juridică și pentru a oferi ajutor în găsirea de adăposturi și asistență medicală. În plus, statele membre trebuie să pună la dispoziție o linie telefonică națională de asistență la care victimele violenței să o poată contacta 24/7, gratuit.

Prevenirea violului

Președinția Consiliului și Parlamentul UE au convenit că țările UE trebuie să ia măsuri adecvate – cum ar fi campanii de sensibilizare specifice – pentru a preveni violența împotriva femeilor și violența domestică. Aceste măsuri preventive sunt orientate spre creșterea gradului de conștientizare și înțelegere în rândul publicului larg a diferitelor manifestări și cauze fundamentale ale tuturor formelor de violență împotriva femeilor și violență domestică, precum și spre combaterea stereotipurilor de gen dăunătoare și promovarea egalității de gen și a respectului reciproc.

”Acesta este un mare pas înainte pentru a proteja mai bine femeile și fetele de violență, fie acasă, la serviciu, pe străzile noastre, off-line sau on-line. Directiva are un capitol puternic privind prevenirea pentru a acționa împotriva modelelor subiacente de constrângere, putere și control și ia măsuri specifice de prevenire a violului. Statele membre transmit un mesaj puternic: nu mai acceptăm că dacă ești femeie, ești mai expusă riscului decât dacă esti un om” a conchis  Marie-Colline Leroy, secretarul de stat belgian pentru egalitatea de gen.

Lucrând împreună, putem face progrese reale până în 2025,  pentru concretizarea unei Europe în care femeile și bărbații, fetele și băieții, în toată diversitatea lor, să fie egali și liberi să își urmeze parcursul de viață dorit și să își valorifice pe deplin potențialul, în care să aibă șanse egale de a prospera, să poată participa la societatea noastră europeană și totodată să o poată conduce.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *