Colectivul de Electrotehnică al Școlii Politehnice timișorene la 100 de ani

Universitatea Politehnica Timișoara si-a făcut o tradiție din a-și cinsti înaintașii, mari profesori, creatori de școli în domeniile lor, multe în premieră națională, dar și pe cei care au dus mai departe renumele și prestigiul celei mai vechi instituții de învățământ superior din zona de vest a României și care au pregătit, la rândul lor, generații întregi de studenți în domeniul ingineriei. Inginerii pregătiți în Politehnica timișoreană (mecanici, electrotehniști, constructori, chimiști, calculatoriști și electroniști) au contribuit la industrializarea României și au făcut cunoscută această instituție de învâțământ superior în întreaga lume. Este suficient să amintim că Acad. Remus Basilius Răduleț, absolvent al Politehnicii timișorene și după absolvire membru al Colectivului de electrotehnică a deținut funcția de Președinte al Comisiei Electrotehnice Internaționale (CEI) în perioada 1964-1966, iar membru al conducerii acestei prestigioase Organizații internaționale a fost din 1962 până la deces în anul 1984.  

                În acest cadru se înscrie și manifestarea aniversară „Colectivul de Electrotehnică al Școlii Politehnice timișorene la 100 de ani”, eveniment organizat de Departamentul Bazele Fizice ale Ingineriei, în contextul în care UPT sărbătorește, în acest an, 100 de ani de campus universitar în Timișoara, la un secol de la inaugurarea primei clădiri proprii, actuala Facultate de Mecanică, în prezența Regelui Ferdinand care, cu această ocazie a rostit celebra frază ce a devenit motto-ul Politehnicii timișorene: „Nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește într-însa”.

                Evenimentul a cuprins: Prezentarea activității Colectivului de Electrotehnică de la înființarea acestuia, în urmă cu 100 de ani, până în prezent; Decernarea titlului de Profesor Emerit domnului prof.univ.dr.ing. Dumitru Toader; Acordarea de diplome de excelență cadrelor didactide din departament care s-au pensionat după înfințarea Departamentului Bazele Fizice ale Ingineriei (prof.univ.dr.ing. Silvia Dobre, prof.univ.dr.fiz. Minerva Cristea, prof.univ.dr.ing. Ioan Vetreș,  prof.univ.dr.ing. Ștefan Hărăguș, prof.univ.dr.ing. Dumitru Radu, prof.univ.dr.ing. Dumitru Toader, prof.univ.dr.fiz. Dușan Popov, prof.univ.dr.ing. Ioan Bere, conf.univ.dr.ing. Mariana Titihazan, conf.univ.dr.ing. Dumitru Irimia, conf.univ.dr.ing. Constantin Blaj, conf.univ.dr.fiz. Floricica Barvinschi, ș.l.dr.fiz. Ioan Luminosu, ș.l.dr.fiz. Ioan Damian, ing. Victorița Popovici).

                Primul titular al Disciplinei (catedrei) de Electrotehnică din Școala Politehnică timișoreană a fost prof.univ.dr.ing. Dimitrie Leonida, adus la Școala politehnică timișoreană de rectorul de atunci, Acad. Victor Vâlcovici. Acesta l-a rândul său l-a convins  pe profesorul universitar  Plautius Andronescu, care era conferențiar la Scoala Poliitehnică din Zurich, să preia disciplina de Electorteznică de la Școala Politehnică din Timișoara, profesorul Dimitrie Leonida preluând disciplina de Centrale electrice, disciplină a cărui titular a fost până în anul 1941 când a părăsit politehnica timișoreană transferându-se la Școala Politehnică din București. Profesorul Plauțius Andronescu, remarcând pregătirea profesională deosebită a studenților Aurel Bărglăzan, Remus Răduleț și Ștefan Nădășan, le-a facilitat înscrierea la doctorat la Școala Politehnică din Zurich. Alegerea profesorului Plauțius Andronescu s-a dovedit a fi extrem de înțeleaptă deoarece cei trei absolvenți ai Școlii politehnice timișorene au devenit membrii ai Academiei Române. Este demn de remarcat că fiecare din cei trei au creat câte o direcție (școală) de cercetare în politehnica timișoreană.  Școala de rezistența materialelor a fost creată de Acad. Ștefan Nădășan, cea de mașini hidraulice de Acad. Aurel Bărglăzan și Acad. Ioan Anton, iar cea de electrotehnică de prof.univ. emerit Plauțius Andronescu și Acad. Remus Răduleț. În anul 1948, prin aplicarea noii legi a învățământului, s-a înființat Catedra de Bazele electrotehnicii, șef de catedră fiind numit prof.univ. emerit Plauțius Andronescu,  și catedra de Mașini electrice, șef de catedră fiind numit Acad. Remus Răduleț. Acad. Remus Răduleț la reținut la catedră, după absolvirea studiilor, pe excelentul ing. Constantin Șora, pe care ulterior la condus și la doctorat.     Profesorul Plauțius Andronescu la remarcat pe eminentul student Ioan De Sabata și la angajat ca preparator (fiind student în anul 4) la catedra de Bazele electrotehnicii, iar ulterior la condus la doctorat.  În anul 1964, la pensionarea profesorului Plauțius Andronescu, funcția de Șef al catedrei și de titular al disciplinei de Bazele electrotehnicii de la specializare electroenergetică au fost preluate de prof.univ.dr.doc.ing. Constantin Șora și a le-a deținut până la pensionare în anul 1994, iar tânărul conferențiar Ioan De Sabata a preluat disciplina de Bazele electrotehnici de la specializarea Electrotehnică, disciplină la care a fost titular până în anul 1997, când s-a pensionat. În perioada 1994 – 2005 prof.univ. Dumitru Daba a deținut funcția de șef de catedră, iar la pensionarea domniei sale, prof.univ. Ioan Vetreș a preluat funcția d șef al colectivului de Electrotehnică. În anul 2007 s-a înființat Departamentul Bazele Fizice ale Ingineriei prin reunirea colectivului de Electrotehnică cu cel de Fizică. Funcția de director departament a fost deținută de: prof.univ. Dumitru Radu, prof.univ. Dumitru Toader, conf.univ. Marian Greconici.

                Profesorii universitari Plauțius Andronesu, Constantin Șora și Ioan De Sabata au deținut calitatea de conducători de doctorat și sub conducerea științifică a acestora s-au dezvoltat profesional numeroși membrii ai catedrei (Prof.univ. David Frankel, Nicolae Bogoevici, Avram Heler, Silvia Dobre, Dumitru Daba, Ioan Vetreș, Dumitru Radu, Ștefan Hărăguș, Dumitru Toader, Ioan Bere).

                În cei 100 de ani ai colectivului de Electrotehnică numeroși membrii ai acestuia au deținut funcții administrate importante în Școala politehnică timișoreană (Rector – prof.univ. Plauțius Andronescu, prorectori – prof.univ. Ioan De Sabata, Nicolae Bogoevici, secretar științific al UPT prof.univ. Constantin Șora, Decan – David Frankel, Avram Heler, Dumitru Toader).

                În prezent, cadrele didactice din Departamentul Bazele Fizice ale Ingineriei, condus de conf.dr.ing. Marian Greconici, desfășoră activități didactice la ciclurile de licență, masterat și doctorat. Departamentul dispune de 7 laboratoare și coordonează activitățiile desfășurate în cadrul Experimentarium TM.

                În cei 100 de ani membrii colectivului de Electrotehnică au publicat numeroase materiale didactice (cursuri, culegeri de probleme, îndrumătoare de laborator) necesare unei bune pregătiri a studenților. De asemenea, au fost publicate cărți de specialitate la edituri din țară și străinătate, precum și numeroase lucrări în reviste și în volumele de conferințe  internaționale și naționale. Au fost realizate numeroase granturi și contracte de cercetare științifică, precum și brevete de invenție.

                Omagiul cel mai profund ce poate fi adus profesorilor universitari prezentați în cadrul evenimentului aniversar constă în continuarea operei științifice și culturale realizate de aceștia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *