Congresul Internațional de Dialectologie și Geografie Lingvistică, sub egida Academiei Române și a Societății Internaționale de Dialectologie și Geografie Lingvistică – SIDG

Astăzi, 4 septembrie 2023, în Aula Academiei Române, se deschid lucrările celei de-a X-a ediții a Congresului Internațional de Dialectologie și Geolingvistică.

Președintele Congresului este prof.univ.dr. Nicolae Saramandu, membru corespondent al Academiei Române.

La ediția din acest an sunt înscriși peste 200 de cercetători din Europa, America și Asia, provenind din instituții prestigioase de cercetare şi de învățământ. În cadrul Congresului vor susține conferințe în sesiune plenară patru profesori cu prestigioasă activitate ştiinţifică:
– prof.univ.dr. Enrique Gargallo Gil de la Universitatea din Barcelona
– prof.univ.dr. Johanes Kabatek de la Universitatea din Zurich
– prof.univ.dr. Alfred Lameli de la Philipps-Universität Marburg, director la Forschungszentrums Deutscher Sprachatlas Marburg
– prof.univ.dr. Luchia Antonova-Vasileva de la Academia Bulgară de Științe

Congresul Internațional de Dialectologie și Geolingvistică


Primul Congres SIDG a avut loc în Ungaria, la Budapesta în 1993. De atunci, la fiecare trei ani, se organizează un congres într-una din ţările membre ale Societăţii. Ultimele cinci congrese au avut loc astfel:
•  2018: Vilnius (Lituania), organizat de The Institute of the Lithuanian Language;
•  2015: Famagusta (Cipru), organizat de Universitatea din Famagusta;
•  2012: Viena (Austria), organizat Universitatea din Viena;
•  2009: Maribor (Slovenia), organizat de Universitatea din Ljublijana;
•  2006: Braga (Portugalia), organizat de Universitatea din Braga.

Scopul acestui congres este să promoveze cooperarea internaţională între instituţii ştiinţifice şi cercetători, să aducă împreună cercetători din diferite ţări, care să împărtăşească experienţa lor, să prezinte studii de dialectologie şi geolingvistică bazate pe metode noi sau tradiţionale şi să pună în discuţie problemele relevante pentru aceste domenii de cercetare.

În acest an, în cadrul congresului va fi organizat şi un atelier de lucru al proiectului Atlasul Limbilor Europene/Atlas Linguarum Europae – ALE, unde comitetele naţionale trimit reprezentanţi pentru discutarea anumitor probleme de către cele 47 de comitete naţionale, privind clasificarea limbilor şi dialectelor europene. Din anul 2005 președinția ALE, arhiva și secretariatul general se află la Bucureşti, la Institutul de Lingvistică al Academiei Române.

Societatea Internațională de Dialectologie şi Geolingvistică – SIDG, principal organizator al congresului, are ca principale scopuri:
•  Promovarea internațională a dialectologiei și geolingvisticii, deschisă tuturor abordărilor teoretice și metodologice; colaborarea cu toate instituțiile interesate de dialectologie și geolingvistică; schimbul de cunoștințe în domeniul dialectologiei și geolingvisticii, în special în ceea ce privește noile teorii și metode; colaborarea cu toate disciplinele care contribuie la progresul dialectologiei; formarea de grupuri ştiinţifice, unite prin interese științifice particulare.
•  Sprijinirea proiectelor şi cooperărilor internaționale, precum Atlas Linguarum Europae– ALE (preşedinte: Nicolae Saramandu; secretariat general: Manuela Nevaci, Irina Floarea), proiect aflat sub patronaj UNESCO, Atlasul panslavic, Atlasul lingvistic al Statelor Unite și Canada și atlasele grupurilor lingvistice inițiate în cadrul ALE: Atlas Linguistique romanAtlasul lingvistic finicAtlasul lingvistic germanicAtlasul lingvistic celticAltlasul lingvistc al dialectelor româneşti etc.
•  Prezervarea dialectelor, terminologiilor, meseriilor tradiționale și a oricăror date lingvistice asociate modurilor de viață care dispar, în acord cu obiectivele Cartei Limbilor Europei; menţionăm aici dialectele istroromân şi meglenoromân ale limbii române, dialecte aflate în pericol de dispariţie.
•  Sprijin ştiinţific pentru colaborarea între grupuri de cercetători din întreaga lume, interesați de înregistrarea și studiul dialectelor.
•  Studiul științific al limbilor și dialectelor minoritare, inclusiv în vederea protejării acestora, în conformitate cu declarația drepturilor omului.

Societatea Internațională de Dialectologie şi Geolingvistică a primit recunoașterea UNESCO și este acum membru cu drepturi depline în Comité Internațional Permanent des Linguistes.

De asemenea, Societatea Internațională de Dialectologie şi Geolingvistică editează revista Dialectologia et Geolinguistica, care se bucură de o reputație excelentă şi a fost foarte apreciată de către Fundația Europeană pentru Știință.

În calitate de preşedinte ALE, Nicolae Saramandu și echipa sa a organizat şi a coordonat întâlnirile anuale de lucru cu membrii din peste 40 de Comitete Naţionale din centre academice de prestigiu din Europa, după cum urmează: Brno (2005), Dubrovnik (2006), Struga (2007), Durrës (2008), Glasgow (2009), Cracovia (2010), Leeuwarden (2011), Riga (2012), Bayonne (2013), Marburg (2014), Sofia (2015), Londonderry (2016), Santiago de Compostela (2017), Baia Mare (2108), Vilnius (2019), Bucureşti (2021, 2022). În România, activitatea ştiinţifică ALE s-a materializat prin publicarea, în perioada 1983–2014, a nouă volume, ultimele două fiind publicate la Editura Universităţii din Bucureşti. În acest an, în cadrul congresului va fi organizat şi un atelier de lucru al Atlasului Limbilor Europene/Atlas Linguarum Europae – ALE, unde comitetele naţionale trimit reprezentanţi pentru discutarea anumitor probleme de către cele 47 de comitete naţionale, privind clasificarea limbilor şi dialectelor europene. Din anul 2005 președinția ALE, arhiva și secretariatul general se află la Bucureşti, la Institutul de Lingvistică al Academiei Române.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *